Naisi ei saa enam peatada

On aeg rääkida üht tüüpi meestest, keda on olnud kõikidel ajastutel ja keda on üha vähemaks jäämas, kuid siiski veel kohtame neid uudistes või arvamuslugudes või lausa poliitikas või ametnike kitsastel kohtades. 

Need on mehed, kes arutavad ja soovivad otsustada omavahel naiste ja nende kehaga seonduvat. Tegeleda, millegiga, milleni nad ei küüni, kuid mida kardavad - naiste loomise väega.

Nulltolerants tähendab täielikku leppimatust ja see on, mida nad väärivad. Sellistel meestel ei tohi olla ühiskonnas kohta, kes võtavad omale õiguse arutada ja soovivad isegi otsustada naisterahva kehaga seonduvat. Üldse mitte mingisugust kohta. 

Jah, ma räägin abortidest, rasedusvastastest vahenditest aga ka kehakaalust ja  vaktsiinidest ja kõigest muust võimalikust, mida mehed soovivad reguleerida seoses naistega.

Mulle on pikka aega olnud mõistatuseks, kuidas on üldse nii pikka aega olnud võimalik, et meestel on teatud ametnike või poliitikute sildi all õigus midagi mõelda, öelda, reguleerida, seadustada naistesse puutuvat! 

Kui vaatame sügavamale, siis näeme, et neil puudub austus looduse ja iseenda kui looduse ja naise loodu vastu. Selle asemel on hirm, mille varjamiseks püütakse järjest kõvemini karjuda. 

Neid ilma eneseaustuseta mehi on kurb vaadata, nende sisemine ebakindlus karjub väliste maskide taga.

Täna ei saa enam peatada naisi, kes on jälle leidnud kontakti iseendaga, loodusega, oma väega, loojaga enda sees. Ei saa peatada naisi, kes elavad oma südame juhatusel ja kuulavad oma keha. Ja need on naised, kellega ei saa enam manipuleerida ühiskondlikul tasandil.

Naiste sisemine tarkus on täna juba nii tugev ja intuitsioon selge, et millegi võltsi ega reklaamtikkidega neid allutada ei saa.

Need naised kasvatavad üles oma pojad ja tütred vabadena eemal võltsidest loosungitest, omas tões ja jõus. 

Võttes naistelt ära vabaduse otsustada oma kehaga seonduva üle, astume esimese sammu, et piirata naiselikku loomise väge. Et viia naisi oma kehaga kontaktist eemale. Seda on tehtud sajandeid ja selle tulemuseks on kogu ühsikonnas suuremad muutused kui ehk isegi need tänased mehed oskavad ette kujutada. Sest see ei puuduta ainult tänastele naistele tekitatud kannatusi. See on loonud minevikust nii tänasesse kui tulevasse ühiskonda ulatuvat hirmutunnet, ebakindlust, ärevust, kannatusi.

Olen pikki aastaid korraldanud naiste ühiseid ringe. Nii nagu meie emade emade emad juba istusid koos ja jagasid, toetasid, terevenesid, luues ühises ringis suurema ja võimsama jõu kui igaüks eraldi. Olen erinevates väepaikades nii Eestis kui üle maailma kogenud naisenergiat selle kõige võimsamas väes ja olemuses. Täna ütleb läbi minu naiste ühisteadvus ja vägi, et sellised mehed EI OLE mehed. Midagi sellist ei saa ega tohi me ühiskonnas sallida. Naised ja nende kehad EI OLE poliitikamängude, võimumängude ega üldse meeste omavaheliste mängude objektiks.

Naised, peame lihtsalt meeles, et alati on meil endil ja AINULT meil endil õigus otsustada iseendaga kehaga ja muude valikutega seonduvat. Ja me VALIME ISE, kas ja millist abi või nõu me oma valikute jaoks vajame ja soovime.

Tõelised mehed pakuvad selleks turvalist ruumi ja toetust ja abi just siis ja sellisel kujul kui naised vajavad.  Nemad saavad ka osa loomise väest ja kogu looduse toetusest.

Vaata järgmisi inspireerivaid sündmusi

>
Success message!
Warning message!
Error message!